Týrané ženy nemlčia. Muži áno

14.03.2019 | Aktuality, Projekty, Žiť bez násilia

„Východ Slovenska je stále tradičnou komunitou s patriarchálnymi predsudkami, kde sa násilie častokrát toleruje ako „drobné nezhody“.“

Aby bola pomoc pre ženy zažívajúce násilie v partnerských vzťahoch zo vzdialenejších okresov Prešovského kraja lepšie dostupná, zriadili sme pobočku vo forme poradne v Bardejove.
Kontakt na toto centrum je 0911 599 299.

Viac sa dočítate tu: https://mysaris.sme.sk/c/22046583/tyrane-zeny-uz-davno-nie-su-vspolocnosti-tabu.html