Úvodná konferencia v rámci projektu Bezpečný ženský dom MyMamy (BŽD MyMamy)

07.11.2014 | Bezpečný ženský dom MyMamy (BŽD MyMamy), Projekty

20.11.2014, študentský domov Prešovskej univerzity v Prešove

Dňa 20.11.2014 sa uskutočnila Úvodná konferencia v rámci projektu Bezpečný ženský dom MyMamy (BŽD MyMamy), číslo projektu DGV01002, v rámci programu Domáce a rodovo podmienené násilie spolufinancovaného z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.  

Konferencia sa konala v priestoroch Študentského domova Prešovskej univerzity v Prešove. Jej účelom bolo informovanie odbornej verejnosti v sociálnych službách o zámeroch zriadenia prvého štandardného Bezpečného ženského domu v Prešovskom kraji a o peripetiách prípravných prác.  Okrem informácií o projekte samotnom bola konferencia aj platformou na zdieľanie názorov a skúseností z oblasti pomoci ženám zažívajúcim násilie a preto v programe vystúpili zástupkyne Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, Policajného zboru Slovenskej republiky a Inštitútu pre výskum práce a rodiny. Na diskusii sa zúčastnila aj novozvolené primátorka Prešova Mgr. Andrea Turčanová, prítomní zástupcovia Úradu vlády Ing. Ján Krak, Jana Dacková a zástupkyňa Nórskej ambasády, pani Eva Gašperanová. Na záver programu bol premietnutý krátky film Pandorina skrinka o službách ZZŽ MyMamy z produkcie združenia.

Program konferencie, tlačová správa a články zverejnené v Prešovskom večerníku v prílohe.

program

Stiahnuť

tlačová správa

Stiahnuť

Pozvánka – Prešovský večerník, str.6

Stiahnuť

Tlačová správa – Prešovský večerník, 24.11.2014, str. 6

Stiahnuť