V centre záujmu deti a mládež

15.03.2016 | Aktuality, Projekty, V centre záujmu deti a mládež

Projekt chce prispieť k rekonštrukcii vzťahu matka – dieťa, ktorý býva po ukončení násilného vzťahu matky často narušený. Okrem toho chce pomáhať dieťaťu zvládať jeho agresivitu. Dieťa totiž zvykne opakovať násilné vzorce, ktoré videlo doma.

V násilnom vzťahu, ktorý zažíva žena zo strany partnera, je jej primárnym cieľom nájsť bezpečie pre seba a svoje deti. Naoko sa môže zdať, že keď sa jej toto prostredníctvom blízkych, kamarátov alebo špecializovaných organizácií podarí, je najväčší problém vyriešený. To však nie je pravda, ženu čaká ešte množstvo súdnych konaní a ďalších nepríjemných prekážok na ceste za pokojným životom. Okrem iného ju však čaká ešte jedna mimoriadne náročná úloha – úloha nájsť cestu späť k svojmu dieťaťu. Vplyvom prežitých udalostí je totiž vzťah dieťaťa a matky, ktorá doma zažívala násilie, často narušený. Deti v tomto prostredí prestávajú dospelým dôverovať, a to matke rovnako ako otcovi. 
Tento projekt chce prostredníctvom špecificky zameraného terapeutického programu prispieť k rekonštrukcii vzťahu matka – dieťa. Aktivity sa budú realizovať individuálne. 
Niektoré deti majú po ukončení násilníckeho vzťahu matky tendenciu vzorce násilia reprodukovať. Stoja za tým zažité traumy a negatívne zážitky z interakcií medzi členmi rodiny. Okolie ich vníma ako problémové, čo znamená, že tieto deti sú neustále napomínané, poučované, zastrašované, trestané, odmietané a vylučované zo sociálnej skupiny napríklad v triede. Niektoré prípady sú dokonca riešené podávaním liekov na tlmenie agresivity či hyperaktivity. To všetko však len umocňuje ich problémové správanie. Nie sú to postupy, ktoré by mohli dieťaťu pomôcť, priniesť riešenie jeho situácie. 
Projekt V centre záujmu deti a mládež chce eliminovať nežiadúce správanie u detí. Prostredníctvom aktivít by sa dieťa malo naučiť, ako zvládať vlastný hnev a agresivitu. Na druhej strane chce program naučiť matku, ako zvládať vlastné dieťa. To je totiž bez akýchkoľvek pochybností jednou z kľúčových zručností pre celý ich ďalší život. 

Projekt je realizovaný vďaka finančnej podpore Nadácie pre deti Slovenska z Fondu Hodina deťom.

http://www.nds.sk/