Vyvrcholením kampane 16 dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách 2019 bude premietanie filmu „Female Pleasure“

10.05.2019 | 16 dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách

Kampaň 16 dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách prebieha každoročne vo viac ako 180 krajinách sveta. Kampaň začína 25. 11. – na Medzinárodný deň za odstránenie násilia páchaného na ženách, končí 10. 12. – na Medzinárodný deň ľudských práv.

Naše združenie sa do tejto kampane zapája každoročne, jej súčasťou a aj akýmsi vyvrcholením bude stredajšie premietanie filmu Female Pleasure, po ktorom prebehne aj diskusia na témy Postavenie žien na Slovensku a tradícia vs. modernita v téme rodovej rovnosti s Apolóniou Sejkovou z MyMamy a Monikou Bosou z EsFemu. Na príprave tohto podujatia sa podieľal aj Inštitút pre výskum práce a rodiny.


Celovečerný dokument Barbary Miller s názvom Female Pleasure predstavuje päť odvážnych, inteligentných a samostatne zmýšľajúcich žien. S neuveriteľnou silou a pozitívnou energiou bojujú Deborah Feldman, Leyla Hussein, Rokudenashiko, Doris Wagner a Vithika Yadav o sexuálne oslobodenie a autonómiu žien, čím prekračujú náboženské pravidlá a kultúrne bariéry. Cesta za víťazstvom si však pýta vysokú daň: každá z nich zažíva ohováranie a vyhrážky, sú trestne stíhané, exkomunikované spoločnosťou, v ktorej vyrastali, a dokonca musia pod hrozbou smrti čeliť náboženským fanatikom. Napriek tomu sa rozhodli prehovoriť a dokázať, že ženské telo by nemalo byť obeťou mužskej žiadostivosti, ani určené výhradne na plodenie detí.

Snímka bude premietaná v stredu, 11. 12. od 18-tej v priestoroch klubu Stromoradie.

FB event: https://www.facebook.com/events/1049789138695562/