Výzva na predkladanie ponúk

02.02.2022 | Projekty

Občianske združenie MyMamy, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 8 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „ZVO“) Vás žiada o predloženie cenovej ponuky na zorganizovanie podujatí podľa nasledovných požiadaviek

Upavená výzva na predloženie ponuky

Stiahnuť

Upravená Príloha č.1 – Návrh uchádzača na plnenie kritéria

Stiahnuť