Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 155/2023 podľa § 3 a § 12 ods. 3 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR

06.11.2023 | Aktuality, Zmluvy

Link na zmluvu tu