Безпечность

МыМамы дає к діспозіції підпору женам, котры зажывають насилность в паровых одношінях, і їх дїтём формов конзултації і уквартелёваня.

Безпечность

На повышіня своёй безпечности в протягу вжываня мобілного телефону можете схосновати слїдуючі тіпы:

Кедь є то можне, майте мобілный телефоны все по руцї.

Кедь собі будете хотїти до памняти телефона або на SIM карту уложыти чісла орґанізацій, котры помагають і підпорюють жены зажываючі насилность в паровых одношінях, уложте собі тоты чісла під звычайным хрестным меном. Не укладуйте собі їх під меном орґанізації. Ваш насилный партнер вам може конртолёвати телефон. Кедь таке чісло найде, може то огрозити вашу безпечность.

Телефонны чісла такых орґанізацій і інштітуцій не вхабляйте написаны на папірю або на візітках там, де бы їх ваш насилный партнер міг найти (наприклад в кабелцї, в пеняженцї, в кешени ітд.).

Кедь потребуєте з вашого мобілного телефону послати смс-справу, котра ся буде дотуляти насилной сітуації, котру зажывате, або небезпеченьства, котре вам грозить, по одосланю їй такой вымажте із електронічной шуфлаткы „Одосланы справы”. Із електронічной шуфлаткы „Денник” все вымажте і телефонны чісла, на котры сьте кликали і так само вымажте і прияты говоры од орґанізацій і інштітуцій, на поміч котрых ся телефонічно обернете.

До можностей скорой вольбы собі уложте важны телефонны чісла про припад огрожіня (наприклад поліція, захранна служба, люде, котрым довірюєте, і знають о вашій сітуації). Так будете мочі в припадї потребы скоро на тоты телефонны чісла закликати. Дакотры важны телефонны чісла є добрї знати наспамнять про припад, жебы сьте мусили в сітуації огрожіня одразу з квартелю або дому одыйти без особных річей. В такій сітуації є тыж добрї, кедь маєте коло себе все дрїбны пінязї, жебы сьте в припадї потребы могли вывжыты публічный телефон.

Многы мобілны телефоны дають іншым особам можность локалізовати місто, на котрім ся находите. Мобілный оператор бы вым міг все в формі смс-справы послати ознамлїня о тім, же ся вас дахто снажить найти. В такім припадї маєте можность одмітнути дати тоты інформації. Веце інформацій о тій службі і о їй можностях і правилах вам дасть мобілный оператор. Кедь сьте од насилного партнера одышли і боїте ся, жебы вас тым способом міг глядати, мобіл выпнийте і в припадї потребы го зась запнийте. Подобну можность локалізації дають і навіґачны сістемы хоснованы в автах. Кедь навіґачну сістему в автї хостнуєте, выпнийте ю втогды, кедь підете глядати поміч або кедь од насилного партнера одыйдете.

Кедь клічете на лінку помочі, є безпечнїше хосновати певну лінку. Чісла, на котры клічете, ся але можуть обявити в подробнім выписї говорїв або в памняти телефону. Кедь ся боїте, жебы ваш партнер міг моніторовати вашы телефонаты, поужыйте верейный телефон.

При хоснованю компютера і інтернету можете хосновати слїдуючі тіпы, котры вам поможуть мінімалізовати ріскы їх вжываня:

Довіруйте своїй інтуіції

Кедь маєте подозрїня, же дахто контролює і слїдує вашы актівіты на компютерї і інтернетї, може то так досправды быти. Хлопи, котры себе ведуть насилно, свої партнеркы звычайно правіделно і постійно контролюють. Ваш партнер, котрый ся ід вам односить насилно, може зато контролёвати і вашы актівіты в компютерї і на інтернетї і може контролёвати і вашы імейлы. Жебы моніторовав вашы актівіты на інтернетї і в компютерї, не мусить быти шпеціалістом на компютеры. Екзістує много способів, як ся то дасть зробити. Кедь ваш насилный партнер робить з компютерами і інтернетом, або є то ёго гобі, є потрібне, жебы сьте были при їх хоснованю особливо опатерна.

Вжывайте безпечнїшый компютер

В припадї, жебы могли быти вашы актівіты на інтернетї і в компютерї, котрый маєте дома, моніторованы, вжывайте го скорї на нешкодны актівіты, як наприклад гляданя інформацій о хвілї, телевізнім проґрамі і подобнї.

На гляданя інформацій о підпорных службах про жены, котры зажывають насилность, поужыйте безпечнїйшый компютер, ід котрому не має ваш партнер, котрый ся ку вам односить насилно, приступ. Може то быти компютер дакого, кому довірюєте, або компютер в інтернетовій кавярни ці в публічній бібліотецї.

В безпечнїйшім компютерї глядайте і інформації, котры потребуєте в припадї, же ся ладите з насилного одношіня одыйти – інзераты з пропонованём заместнаня і аренды квартерлїв, влаковы і автобусовы порядкы на путованя, інформації о цїнї листків на влак і автобус і подобнї. Не міньте свої звыкы при хоснованю домашнёго компютера і інтернету. Не є можне вымазати вшыткы „стопы” по вашых актівітах на інтернетї і в компютерї. Кедь маєте подозрїня або ся боїте, же дахто слїдує вашы актівты на інтернетї, може быти небезпечне одразу вымазати історію презераных вебовых сторінок, покы то не є дашто, што звычайнї робите, або што є звыком при хоснованю компютера у вас дома.

Вытворьте собі нове імейлове конто

Кедь маєте імейлове конто, ід котрому бы міг мати ваш партнер приступ або о нїм знає, не хоснуйте го на комунікацю з іншыма людме або інштітуціями о вашій сітуації. З цілём такой комунікації собі вытворьте нове імейлове конто, найлїпше на іншім серверї (кедь маєте імейлове конто на серверї gmail.com, нове конто собі вытворьте наприклад на серверї yahoo.com або іншім, подобнім серверї). На тото імейлове конто ся не припоюйте з домашнёго компютера, главнї, кедь маєте подозрїня, жебы міг быти слїдованый. До назвы імейловой адресы не давайте своє мено, призвіско ани розны скорочены формы вашого мена, котрым вас люде звычайно ословлюють. До профілу вашого імейлового конта не давайте детайлны особны інформації.

Правіделно міньте свої приступовы гесла і коды

Кедь маєте подозрїня, же ваш насилный партнер може слїдовати вашы актівіты на інтернетї, правіделно міньте приступовы гесла і коды ід імейловым контам, службї інтернет бенкінґ і іншым інтернетовым службам, котры собі їх выжадують. Задавайте такы приступовы гесла, котры не є легке одкрыти (не задавайте наприклад мена дїтей, домашнїх облюбленцїв і так дале). Найбезпечнїшы суть гесла, котры мають холем вісем знаків і вжывають комбінацію букв і чісел. Приступовы гесла не міньте в тых імейловых контах і іншых службах, котры уже ваш партнер познать або ід ним має приступ. Може то вызвати ёго подозрїня.

Выглядайте своє мено на інтернетї

Кедь хочете знати, де всягды о вас мож найти інформації на інтернетї, задайте своє мено у формі „Мено Призвіско” до выглядавача (Google / Ґуґл або іншых). Так можете зістити, хто діспонує вашыма особныма данныма і припаднї даны особы і інштітуції пожадати o стягнтуя вашых особных данных з інтернету. При реґістрації на розных вебовых сторінках і службах задавайте што найменше особных данных (многы з них выжадують цїле мено і адресу). Кедь сьте ся реґістровали в рамках розных соціалных сїтей, як наприклад „Pokec, Facebook, MySpace‟ і іншых, до свого профілу не задавайте вашы особны данны, хоснуйте выдумане мено, датум народжіня і адресу,

Кедь хоснуєте службу Skype / Скайп

Кедь на комунікацію з родинов, приятельками і приятелями і іншыма людме хоснуєте Skype, MSN Messenger aбо іншу подобну службу, мали бы сьте знати, же то не є безпечный способ комунікації о вашій сіутації. Посередницьтвом тых служеб комунікуйте лем о звычайных річах зато, же історію комунікації компютер укладує. Компютер укладує і іншы особны інформації о вас – што глядаєте на інтернетї, навщівлены вебовы сторінкы, фінанчны трансакції посередницьтвом службы інтернет бенкінґ, купованя онлайн і многы далшы актівіты.

Спам і невыжадана пошта

Кедь вам на імейл приходить невыжадана або рекламна пошта, то значіть спам /spam, не отваряйте єй. Тоту пошту вымажте без отворїня. Може обсяговати небезпечны проґрамы, через котры є можне моніторовати ваш компютер.