Bezpečnosť

MyMamy poskytuje podporu ženám zažívajúcim násilie v párových vzťahoch a ich deťom formou poradenstva a ubytovania.

Bezpečnosť

Internet bezpečne

Pri používaní počítača a internetu môžete využiť nasledujúce tipy, ktoré vám pomôžu minimalizovať riziká ich používania:

Dôverujte svojej intuícii

Ak máte podozrenie, že niekto kontroluje a sleduje vaše aktivity na počítači a internete, môže to tak skutočne byť. Muži, ktorí sa správajú násilne svoje partnerky zvyčajne pravidelne a neustále kontrolujú. Váš partner, ktorý sa k vám správa násilne, preto môže kontrolovať vaše aktivity na počítači a internete a vaše e-maily. Na to, aby monitoroval vaše aktivity na internete a počítači, nemusí byť odborník na počítače. Je mnoho spôsobov, ako sa to dá urobiť. Ak váš násilný partner pracuje s počítačmi a internetom, alebo sú to jeho koníčky, je potrebné, aby ste boli pri ich používaní zvlášť opatrná.

Používajte bezpečnejší počítač

V prípade, že by mohli byť vaše aktivity na internete a počítači, ktorý máte doma monitorované, používajte ho skôr na neškodné aktivity ako hľadanie informácií o počasí, televíznom programe a podobne.

Na hľadanie informácií o podporných službách pre ženy, ktoré zažívajú násilie použite bezpečnejší počítač, ku ktorému nemá váš partner, ktorý sa k vám správa násilne, prístup. Môže to byť počítač niekoho, komu dôverujete, alebo počítač v internetovej kaviarni alebo verejnej knižnici.

Z bezpečnejšieho počítača hľadajte aj informácie, ktoré potrebujete v prípade, že sa chystáte z násilného vzťahu odísť – inzeráty s ponukou zamestnania a prenájmu bytov, cestovné poriadky vlakov a autobusov, informácie o cene lístkov na vlak a autobus a podobne. Nemeňte svoje zvyky pri používaní domáceho počítača a internetu. Nie je možné vymazať všetky „stopy“ po vašich aktivitách na internete a počítači. Ak máte podozrenie alebo sa obávate, že niekto sleduje vaše aktivity na internete, môže byť nebezpečné zrazu vymazať históriu prezeraných webových stránok, pokiaľ to nie je niečo, čo zvyčajne robíte, alebo čo je zvykom pri používaní počítača u vás doma.

Zriaďte si nové e-mailové konto

Ak máte e-mailové konto, ku ktorému by mohol mať váš partner prístup alebo o ňom vie, nepoužívajte ho na komunikáciu s inými ľuďmi alebo inštitúciami o vašej situácii. Za účelom takejto komunikácie si zriaďte nové e-mailové konto, najlepšie na inom serveri (ak máte e-mailové konto na serveri gmail.com, nové konto si vytvorte napríklad na serveri yahoo.com alebo inom, podobnom serveri). Na toto e-mailové konto sa nepripájajte z domáceho počítača, najmä ak máte podozrenie, že by mohol byť sledovaný. Do názvu svojej e-mailovej adresy nedávajte svoje meno, priezvisko alebo rôzne skrátené formy vášho mena, ktorými vás ľudia bežne oslovujú. Do profilu vášho e-mailového konta nedávajte detailné osobné informácie.

Pravidelne meňte prístupové heslá a kódy

Ak máte podozrenie, že váš násilný partner môže sledovať vaše aktivity na internete, pravidelne meňte prístupové heslá a kódy k e-mailovým kontám, službe internet banking a iným internetovým službám, ktoré ich vyžadujú. Zadávajte také prístupové heslá, ktoré nie je ľahké uhádnuť (nezadávajte napr. mená detí, domácich miláčikov, atď.). Najbezpečnejšie sú heslá, ktoré majú aspoň 8 znakov a používajú kombináciu písmen a čísel. Prístupové heslá nemeňte v tých e-mailových kontách a iných službách, ktoré už váš partner pozná alebo k nim má prístup. Môže to vzbudiť jeho podozrenie.

Vyhľadajte svoje meno na internete

Ak chcete vedieť, kde všade je o vás možné nájsť údaje na internete, zadajte svoje meno v tvare „Meno Priezvisko“ do vyhľadávača (Google alebo iné). Takto môžete zistiť, kto disponuje vašimi osobnými údajmi a prípadne dané osoby a inštitúcie požiadať o stiahnutie vašich osobných údajov z internetu. Pri registrácii na rôzne webové stránky a služby zadávajte čo najmenej osobných údajov (mnohé z nich vyžadujú celé meno a adresu). Ak ste sa registrovali v rámci rôznych sociálnych sietí ako Pokec, Facebook, MySpace a iné, do svojho profilu neudávajte vaše osobné údaje, použite vymyslené meno, dátum narodenia a adresu.

Ak využívate službu Skype

Ak na komunikáciu s rodinou, priateľkami a priateľmi a inými ľuďmi používate Skype, MSN Messenger alebo inú podobnú službu, mali by ste vedieť, že to nie je bezpečný spôsob komunikácie o vašej situácii. Prostredníctvom týchto služieb komunikujte iba o bežných veciach, pretože históriu komunikácie počítač ukladá. Počítač ukladá aj iné osobné informácie o vás – čo hľadáte na internete, navštívené webové stránky, peňažné transakcie prostredníctvom služby internet banking, nákupy on-line a mnohé iné aktivity.

Spam a nevyžiadaná pošta

Ak vám na e-mail prichádza nevyžiadaná alebo reklamná pošta, tzv. spam, neotvárajte ju. Túto poštu vymažte bez otvorenia. Môže obsahovať nebezpečné programy, cez ktoré je možné monitorovať váš počítač.

Mobil bezpečne

Na zvýšenie svojho bezpečia pri používaní mobilného telefónu môžete využiť nasledujúce tipy:

Ak je to možné, majte mobilný telefón vždy po ruke.

Keď si budete chcieť do pamäte telefónu alebo na SIM kartu uložiť čísla organizácií a inštitúcií, ktoré poskytujú pomoc a podporu ženám zažívajúcim násilie v párových vzťahoch, uložte si tieto čísla pod bežným krstným menom. Neukladajte ich pod menom organizácie. Váš násilný partner vám môže kontrolovať telefón. Ak takéto číslo nájde, môže to ohroziť vaše bezpečie.

Telefónne čísla týchto organizácií a inštitúcií si nenechávajte napísané na papieri alebo na vizitkách tam, kde by ich váš násilný partner mohol nájsť (napr. v kabelke, v peňaženke, vo vrecku, atď.).

Ak potrebujete z vášho mobilného telefónu poslať sms-ku, ktorá sa bude týkať násilnej situácie, ktorú zažívate alebo nebezpečenstva, ktoré vám hrozí, po odoslaní ju hneď vymažte z priečinka „Odoslané správy“. Z priečinka „Denník“ vždy vymažte aj vami volané telefónne čísla a prijaté hovory od organizácií a inštitúcií, na pomoc ktorých sa telefonicky obrátite.

Do možnosti rýchlej voľby si uložte dôležité telefónne čísla pre prípad ohrozenia (napr. polícia, záchranná služba, ľudia, ktorým dôverujete a vedia o vašej situácii). Takto budete v prípade potreby môcť rýchlo na tieto telefónne čísla zavolať.

Niektoré dôležité telefónne čísla je dobré vedieť naspamäť pre prípad, že by ste museli v situácii ohrozenia náhle z bytu alebo domu odísť bez osobných vecí. V takej situácii je tiež dobré, ak máte pri sebe vždy drobné mince, aby ste v prípade potreby mohli použiť verejný telefón.

Mnohé mobilné telefóny poskytujú iným osobám možnosť lokalizovať miesto, na ktorom sa zdržiavate. Mobilný operátor by vám mal vždy vo forme sms-ky poslať upovedomenie o tom, že sa vás niekto snaží nájsť. V takom prípade máte možnosť odmietnuť poskytnutie tejto informácie. Viac informácií o tejto službe a o možnostiach a pravidlách jej poskytovania vám poskytne váš mobilný operátor. Ak ste od násilného partnera odišli a máte obavy, že by vás týmto spôsobom mohol hľadať, mobil vypnite a v prípade potreby ho znovu zapnite. Podobnú možnosť lokalizácie poskytujú aj navigačné systémy používané v autách. Ak navigačný systém v aute používate, vypnite ho vtedy, keď pôjdete vyhľadať pomoc alebo keď od násilného partnera odídete.

Ak voláte na linku pomoci, je bezpečnejšie použiť pevnú linku. Čísla, ktoré voláte, sa však môžu objaviť v podrobnom výpise hovorov alebo v pamäti telefónu. Ak máte obavy, že by váš partner mohol monitorovať vaše telefonáty, použite verejný telefón.

Zdroj: www.fenestra.sk