Legislatíva a dokumenty

MyMamy poskytuje podporu ženám zažívajúcim násilie v párových vzťahoch a ich deťom formou poradenstva a ubytovania.

Legislatíva a dokumenty MyMamy, o.z.

Zákony

Všetky potrebné zákony na jednom mieste.

Verejné obstarávanie

Všetko k verejnému obstarávaniu na jednom mieste.

Viac o cookies

Informácie o cookies.

Národné a medzinárodné dokumenty

Všetky národné a medzinárodné dokumenty na jednom mieste.

Zmluvy

Všetky zmluvy na jednom mieste.