Chcem pomôcť

MyMamy poskytuje podporu ženám zažívajúcim násilie v párových vzťahoch a ich deťom formou poradenstva a ubytovania.

Chcem pomôcť

Staň sa dobrovoľníčkou/dobrovoľníkom MyMamy, o.z.

Pomoc dobrovoľníčok a dobrovoľníkov je veľmi dôležitá pri zabezpečovaní a realizácií jednotlivých aktivít našej organizácie, akými sú podporné skupiny pre ženy (počas ktorých sa venujú deťom klientok), preventívne aktivity v rámci škôl, akcie pre klientky a ich deti (napr. výlety, Mikuláš, Vianoce), kampane zamerané na búranie rodových stereotypov, zdôrazňovanie závažnosti problému násilia páchaného na ženách, potreby jeho adekvátneho riešenia a presadzovania nulovej tolerancie násilia a pod.

V prípade, že máte záujem stať sa našou dobrovoľníčkou/dobrovoľníkom, kontaktujte nás mailom na poradkyne@mymamy.sk alebo telefonicky na 0911 444 991.
Tešíme sa na spoluprácu!

Finančná podpora pre MyMamy, o.z.

Podporte nás finančne

Darujte vaše 2 percentá z daní

Viac informácií