Вшытко о насилности

МыМамы дає к діспозіції підпору женам, котры зажывають насилность в паровых одношінях, і їх дїтём формов конзултації і уквартелёваня.

Вшытко о насилности

Як правило означує ся за тіраня і насилне поведжіня / справованя, котре ся одбывать меджі близкыма особами, жыючіма вєдно в сполочнім квартелю або домі, де єдна особа набывать і утримує собі над другов близков особов міць і контролю. Насилность в партнерскім одношіню є поведжіня, котре у єдной особы вызывать страх з особы другой, причім меджі тыма особами екзістує або даколи в минулости екзістовало близке одношіня. Насилность в партнерскім одношіняю є залежне од віку, соціалного поставлїня, освіты, етнічной і набоженьской приналежности, од темпераменту, як і од менталного насаджіня аґресора і жертвы. Може мати розмаїты формы, на практіцї суть часто тоты формы насилности од себе тяжко одлишытелны або оддїлителны. Векшынов є фізічна насилность допроводжана псіхічнов, сексуалнов і фізічнов, як і псіхічнов насилностёв і подобнї. Псіхічна насилность є, меджі іншым, на роздїл од фізічной, тяжше доказательна. Псіхічна насилность є про велё жертв овелё гірша як фізічна, бо ся опротї нёй не знають ефектівно бранити і не мають ю як доказати.

В общім ся розлишує пять – шість форем насилности:

Фізічна, тїлесна – ту патрять розмаїты формы уближіня із шырокым спектром інтензіты нападжіня, котрого наслїдкы суть на жертві очівідны (биткы, фацкы, вдарїня пястёв і розмаїтыма предметами, шмарїня, копаня, тїганя за волїса по земли, попаленины, порїзаня і подобнї, по котрых зістають на тїлї жертвы очівідны стопы).
Соціална – йде о ізолацію, замеджованя буцьякого контакту з вонкашнїм світом, враховано приятелїв і родины.
Економічна – йде о одмітнутя або мінімалізацію фінанчной підпоры, бранїня в роботї, бранїня заместнати ся і мати свій властный прибыток, нічіню маєтку і особных річей жертвы і інше.
Сексуална – йде з боку насилника о вынучованя і нучіня ід половому акту або ід іншым сексуалным актівітам, часто барз абсурдным, уближіня на здравю жертвы перед або в часї секса, нучіня жертвы ід простітуції, оралне, аналне або ваґіналне знасилнїня і інше, причім жертва терпить фізічно і псіхічно.
Псіхічна і емоціонална – під псіхічнов насилностёв розумиме латя, грішіня, крітізованя вызору, поведжіня, родины, приятелїв ці вкусу, затрашованя (жертвы або дакого із єй родины, наприклад выгражкы і смертёв), понижованя як дома так і на верейности, зосмішнёваня, нічіня особных річей, вызываня чутя вины, нарушіня самоусвідомлїня, крик, надаваня, буханя дверями і трестаня або буханя пястями, окрикованя, іґнорованя і інше.
Інштітуціонална – так называне секундарне пошкоджованя, секундарна віктімізація выкликана тыма, котры бы мали жертву перед насилностёв і тіранём хранити.