Не сьте в тім сама

МыМамы дає к діспозіції підпору женам, котры зажывають насилность в паровых одношінях, і їх дїтём формов конзултації і уквартелёваня.

Не сьте в тім сама

Уже тым, же сьте выглядали нашу сторінку, перестаєте быти самов із своїм проблемом. Нашым снажінём буде помочі Вам найти драгу вон із насилного одношіня. Може маєте страх, може іщі не вірите, же час вшытко змінить. Роздумуєте, чом як раз Вам ся стають такы річі, котры Вас нічать, огрожують. Може уже не маєте енерґію ефектівно ся бранити, припадать Вам, же насилность не докажете заставити. Маєте чутя, же сьте неуспішны і на вшытко сьте зістали сама і не має Вам хто помочі.

Нїґда не є нескоро одыйти з насилного одношіня. Кедь вырїшыте змінити свій жывот, єдночасно тым посмілите тоты жены, котры зістають в насилнім оточіню.

Наісто не сьте сама, такы старости траплять велё жен. Нашу поміч уже выглядало приближно 450 жен і зато ани Вы не зіставайте із своїм проблемом сама. Выглядайте поміч, насилность сама од себе не перестане. Екзістує докінця веце драг, як ся мож дістати із блудного кругу насилности, котру зажывате.

Ваша сітуація не є безвыходна, скусьте ся обернути на дакотру із порадней в Вашій околіцї, припадно контактуйте нашу порадню. Суть там про Вас шпеціалны порадкынї, котры Вам можуть помочі найти нову драгу жывота.

Нихто не має право допущати ся на Вас насилности.
Насилность сама не перестане!
Насилник ся не змінить!
За насилность є одповідный тот, хто ся го допущать!
Насилность не мож нічім оправдати!
Поведжіня / Справованя насилника є свідоме і цїлене!
В сучасности є на Словакії приближно 250 тісяч жен, котры суть огрожованы насилностёв.
Не толеруйме насилность довєдна!
Каждый має право жыти без насилности і не заслужыть собі быти обесчещованый і зловжываный.

Сітуація тіраных жертв є порївнавана із воєнным ставом, пережытём природной катастрофы або концентрачного лаґеря.