Na sal andre ada korkori

Na sal andre ada korkori

Ča akor, kana rodenas amari sera, preačhon te jel korkori le peskere problemoha. Amaro thoviben hino te šegitinel Tumenge te arakhel o drom andal maribnardo sphandľipen. Šajutnes, hoj tumen hin dar, šajutnes, hoj paťan, hoj o vacht savoro visarela. Gondoľinen, soske ča Tumenge predžan ajse veci, so tumenge mosaľon, hrozinen. Šajutnes imar tumen nane zor pes te zaačhel, gondoľinen, hoj le mariben na džanen te ačhavel. Hin tumen šuňiben, hoj peľan tele the pedal savoreste ačhiľan korkori the nane ňiko, ko bi šegitinelas.

Šoha nane nasig te oddžal andal maribnardo sphandľipen. Kana tumen rozginena pedal visariben, jekhetanes avka opre hazdena ole džuvľijen, so ačhon ando maribnardo pašaľipen.

Zorales hoj na san korkori, ajse briga mordinel but džuvľijen. Amaro šegitišagos imar rodenas jakhestar dži 450 džuvľija the vašoda aňi tumen naačhuven le peskere problemenca korkori. Roden šegitišagos, o mariben korkoro korkorestar na oddžala. Hin sthode the buter droma, sar pes del te denašel andal chochado kerekoskero mariben, savo predžidživen.

Tumari situacija nane našaďi, probaľinen pen te visarel pedal varesavi andal poradňi pašal tumaro kheripen, the šaj vičinen amari poradňa. Hine odoj pedal tumende odborna šegitinde, save tumenge šaj šegitinen te arakhel nevo dživipnaskero drom.

Ňikas nane pravo ste phujel pre tumende mariben.
Mariben našťi ňisostar te jertisarel.
O mariben korkoro na preačhola!
O maribnardo pes na visarela!
Vaš mariben hino sthodo oda, ko les phujel!
O mariben našťi ňisoha te jertisarel!
Keriben vaš maribnardones hino zathodo the zadikhado!
Akanutnones hin andre Slovakija jakhestar 250 ezera džuvľijen, save hine marde.
Na tolerinas o mariben jekhetnes!
Sakones hin pravos te dživel bijo mariben the na sogalinel te avel mardo.
Situacija vaš marde jažuren hino iľindo ko maribnaskero ačhiben, predživipen vaš pašaľipnaskeri katastrofa vaj koncentraťiko taboris.