Інтервенчный центр

Інтервенчный центр MyMamy

Поміч жертвам домашнёй насилности
в Пряшівскім краю

Сьте жертвов домашнёй насилности?

Пережываєте фізічну, псіхічну, соціалну, економічну, сексуалізовану насилость?

Сьме ту про Вас.

Понукаме шпеціалізовану поміч на основі інштітута выстягованя насилной особы із сполочного бываня, но і на основі контакту із жертвов домашнёй насилности, котра глядать шпеціалізовану поміч:

 • даєме общу шпеціалізовану поміч;
 • даєме основну і шпеціалізовану соціалну конзултацію;
 • посуджіня різіка, выгодночіня грозьбы небеспеченьства, розроблїня беспечностного плану;
 • посередництво соціалных служеб в заряджінях дочасного бываня, aбo в беспечных женьскых домах, кедь є огроженый жывот або здравя в першім рядї зранюючой особы;
 • посередництво далшой помочі;
 • спроваджаня жертвы в часі обяснїня карного дїла;
 • даєме крізову псіхолоґічну інтервенцію про жертвы;
 • даєме правну конзултацію в области родинного, цівілного і карного права;
 • розроблїня і і поданя пропозіцій і поміч при іншых правных дїянях.

Ґарантуєме анонімность нашых клієнток і клієнтів і вшыткы нашы службы суть НЕПЛАЧЕНЫ.

Округ жертв: 

 • жертва караючого поступку трізнїня близкой і звіреной особы;
 • жертвы дакотрого із караных поступків протїв людьской достойности;
 • жертва преступку выконаного орґанізованов ґрупов;
 • жертвы домашнёй насилности – жены і дїти, хлопи і сеніоры.

Жертвы домашнёй насилности ся в резултатї повторюючой грозьбы насилности поважують за в першім рядї зранюючі жертвы і зато їм приналежать наслїдуючі права не рахуючісь з тым, ці было зачате обяснїня карного дїла:

 •  право на выслуханя;
 • право на то, жебы ся з Вами як жертвами заобходило з почливостёв, уважінём і чутливо;
 • право на інформації в порозумлюючій формі;
 • право на бесплатну шпеціалізовану поміч;
 • право на одшкоднїня.

(Жрідло: Міністерство справодливости СР: Iнформачна аґітка про жертвы домашнёй насилности в припадї выстягованя насилной особы із сполочного бываня).

В рамках нашого фунґованя маєме розбігнуту мултіінштрументалну кооперацію:

 •  з крізовыма центрами, беспечныма женьскыма домами на теріторії цїлой Словацькой републікы в рамках конзултації і редістрібуції клієнток і їх дїтей з прічіны їх беспечности і при вывжываню уквартелюючой службы,
 • з урядом роботы, соціалных дїл і родины при звірёваню дїтей до выховы єдному із родічів, при оформлїню прав і повинностей ід малолїтнїм дїтём,
 • з Поліцайным збором при списованю карных ознамлїнь, при збераню доказового матеріалу, при приправі і реалізації выслухів пошкодженых,
 • з теренныма соціалныма робітниками в рамках міст і сел цїлой Словацькой републікы,
 • із медициньскыма заряджінями,
 • з орґанізаціями на поміч і лічіня дроґовых і іншых залежностей, з харітами і іншыма заряджінями соціалных служеб.

 

Контакы:

Особный контакт
– все по обїднаню посередництвом мейлу або телефонічного контакта
Інтервенчный центр МыМамы
Райманова 9 / Raymanova 9, 080 01 Prešov / Пряшів
Робочі годины канцеларнї Інтервенчного центра: понедїлёк – пятніця: 8:00 – 17:00

Teлефонічный контакт:
Нонстоп на телефоннім чіслї: 0902 822 163

Імейловый контакт:
icpo@mymamy.sk

Сайт:
www.mymamy.sk

Далшы важны контакты:
www.pomocpreobete.gov.sk
Поліція – 158
Народна лінка про жены пережываючі насилность: 0800 212 212