Нашы цїлї і прінціпы

МыМамы дає к діспозіції підпору женам, котры зажывають насилность в паровых одношінях, і їх дїтём формов конзултації і уквартелёваня.

Нашы цїлї і прінціпы

Обчаньске здружіня МыМамы є незіскова і мімовладна орґанізація, котра помагать женам, котры зажывають насилство, і їх дїтём.

Цїлём нашой роботы є давати комплексны службы женам, котры зажывають насилство в паровых одношінях, і їх дїтём, забезпечіти підпору, посилнїня жен, жебы мали силу змінити сітуацію властныма силами, жебы жыли самоопредїлюючій/свій властный жывот/жебы жыли подля себе/подля властных представ, без насилства. В порадни прикладуєме вшыткы силы к тому, жебы сьме вытворили про жены і їх дїти безпечне місто, де можуть бісїдовати о своїй скушености з насилством.

Главным цїлём нaшого дїятельства є єдночасно/сучасно/зарівно помагати підвышовати ефектівность помочі женам і дїтём, котры зажывають насилство, помочі підвышыти інформованость верейности/шырокой громады о тій темі і одтабуізовати тему і підвышыти ефектівность превенції в области насилства в паровых одношінях. Віриме, же є основным людьскым правом каждого єднотливця/чоловіка жыти в паровім одношіню жывот без насилства і страху.

Главныма прініцами нашого дїятельства суть:

– приступность/доступность служеб про вшыткы жены без огляду на штатну приналежность, етніціту/народность, вік, родинный став, сексуалну орьєнтацію, набоженство, політічну приналежность…
– безплатны конзултачны службы
– скора/вчасна і небірократічна поміч
– довгодобе даваня/реалізованя служеб
– шырока шкала даваных/реалізованых служеб
– прінціп “жены помагають женам”
– феміністічный приступ, насилство на женах розумиме як родово условлене/детерміноване
– заінтересована поміч (робітнічкы МыМамы суть на боцї кліенток, хранять їх інтересы, помагають уплатнёвати/реалізовати/апліковати їх права)
– плаченый і школеный персонал
– ґаранція безпечности і охраны жен і дїтей
– ясне поменованя проблему і єднозначне выводжіня одповідности в одношіню к насилникови
– поміч к самопомочі і посилнёваню, в рамках котрого є важне тыж оцїнїня того, же жена собі порадить в дотеперїшнїй сітуації і хоче/планує ю вырїшити сама
– дотримованя діскретности інформацій
– решпектованя партіціпації жены
– необвинюючій (невіктімізачный) приступ.