Подїї / Актівіты орґанізації

МыМамы дає к діспозіції підпору женам, котры зажывають насилность в паровых одношінях, і їх дїтём формов конзултації і уквартелёваня.

Подїї / Актівіты орґанізації

Підпорна ґрупа

Цїлём підпорных ґруп є додаваня емоціоналной підпоры, утримованя соціалной ідентічности участнічок, освіта і додаваня інформацій о проблемі, додаваня підпоры навколишнёго світа і можностей соціалного зачленїня (Spiegel, 1993). Підпорны ґрупы представують можность взаємного перебераня скушеностей, взаємной помочі і підпоры і передовшыткым посилнїня жен і дїтей в тім, же „Не єсь в тім сама/сам“.

В рамках підпорных ґруп ся стрїчають кліенткы під веджінём соціалных порадкынь або псіхолоґічкы, котры дїють в позіції фацілітаторок. Темы підпорных ґруп суть приспособлены актуалній потребі участнічок ґрупы. Є то наприклад як собі порадити із выховныма проблемами, реконштрукція одношіня мати і дїтина, котре є нарушене в дослїдку пережытого насилства, вырівнаню ся із судныма процесами, асертівіта і комунікація, вырівнаню ся із гнївом, стресом і затяжовыма сітуаціями, уплатнїня на робочім торгу і подобно. В рамках підпорных ґруп кліенткы тыж выробляють різны товары/продукты – плетуть продукты з папіря, плетуть нарамкы, гачкують і подобно. КліентКліенткы так вєдно прожывають свої залюбы, зручности, мають можность ся взаємно учіти, што є про них посилнююче. В протязї підпорных ґруп жен ся дїтми занимають аніматоркы. На основі стрїч в підпорній ґрупі настає тыж неформална поміч на основі своёй властной помочі, коли собі кліенткы выміняють скушености, рады і рекомендації як собі порадити із стресовыма сітуаціями споєныма/звязаныма з процесом заставлїня насилства в інтімнім одношіню, як і у вопросах каждоденного жывота, котры суть споєны із забезпечінём ходу обыстя, выховов дїтей і подобно.

З оглядом на уведжены цїлї суть підпорны ґрупы вызначным посилнюючім фактором нелем про жены, котры сітуацію насилства актуално рїшать, або ю вже вырїшыли, но і про жены, котры роздумують над рїшінём своёй сітуації або глядають одповідь на вопрос, ці є в їх одношіню насилство. В одношіню ід дїтём суть підпорны ґрупы простором на сполочне проводжіня вольного часу дїтей, што може впливати підпорным способом на одбуряня стресу і здоланя травмы.

Таборы

Каждорочно по безконечнім школьскім роцї прийдуть і про нашы дїти довго очекованы вакації. Ку ним в дїтстві неоддумно патрить/належить тыж даяыкй дїтьскый табор, з котрого собі вшыткы однесуть много зажытків і новых приятельств. Каждорочно орґанізуєме про дїти табор, котрый дістав назву Дїтьскый табор Мамачік.

Тот табор є каждорочно орґанізованый про дїточкы нашых уквартелёваных і неуквартелёваных кліенток. Были сьме уже з дїтми на Домаші, на Мнїховскім потоцї, в Липовцях і на іншых містах, де ся стрїчаме з позітівным одзывом у дїтей, і по скончіню табора ся дїти тїшать вже на тот далшый, де проведуть/прожыють свій вольный час вакацій у приємній атмосферї.

Превенція в школах

В ідеалній сполочности бы насилство, враховано того родово условленого/детермінованого, і родова нерівность, были незнамы терміны. Реалность є, нажаль, інакша. Простїше як насилне партнерьске одношіня рїшыти і втїкати з нёго, што нїґда не тырвать курто і не є то безболестне, є такому одношіню передходити. Якраз превенції в школах патрять/належать меджі найефектівнїшы способы освіты шырокой верейности/громады о проблематіцї насилства в партнерьскых одношінях і родовій нерівности, котра тото насилство детермінує.
В рамках превенцій ходиме передовшыткым до середнїх школ, школярї на тім ступню навчаня суть якраз в періодї формованя своїх поглядів на жывот і світ навколо себе, в періодї вытваряня/формованя своїх першых партнерьскых одношінь. Інформації о тім, як насилне одношіня вызерать, якы можуть быти першы варовны сіґналы о тім, же одношіня, в котрім ся находять, не є рівноцїнным і може ся стати насилным, поможуть дївчатам, будучім женам, матерям, ідентіфіковати сіґналы насилства з такого одношіня одыйти скорїше, як буде нескоро/пізно.

Єдночасно/Зарівно/Сучасно ся тоты превентівны актівіты замірюють на підпору думкы родовой рівности, подля котрой ани єдно поглавя не є надряджене другому і не має право хоцьшто од того другого пожадовати. Якраз стереотіпы, котры выходять із родовой нерівности, котры засягують глубоко до історії, суть прічінов насилства на женах. Подля тых стереотіпів бы жена мала быти мужови “по руцї”, мала бы быти послушна/слухняна і все приправлена/готова наповняти/реалізовати ёго потребы. А кедь то так не є, має хлоп право свою партнерку “потрестати/покарати”. Тоты стереотіпы пережывають і в днешнїй модерній сполочности і много жен вдяка такому роздумованю своїх партнерів жыє в нерівноцїннім, насилнім партнерьскім одношіню.

На єдній шыфі? Робочі листы про хлопцїв і дївчата

Вдяка підпорї з Норьского фінанчного механізму і зо штатного розрахунку Словацькой републікы сьме в роцї 2009 выдали робочі листи про хлопцїв і про дївчата, котры підпорують думку родовой рівности.

Заложіня експернтой ґрупы

15. марца 2011 у Высшім теріторіалнім цїлку (по словацькы – VÚC) в Пряшові, в рамках проєкту Пандора сьме основали експертну ґрупу на превенцію і бой з насилством на женах і дїтёх у паровых одношінях.

16 днїв актівізму проти насилству на женах

Обчаньске здружіня МыМамы, котре ся довгодобо замірює на жены, котры зажывають насилство в партнерьскых одношінях, ся вже пятый раз запоїть до ініціатівы 16 днїв актівізму проти насилству на женах.

FemFest / ФемФест

OЗ МыМамы як орґанізація, котра підпорує і помагать женам, котры зажывають насилство в паровых одношінях і котра ся тыж снажить ініціовати сістемовы зміны, жебы собі жены могли уплатнёвати свої людьскы права, орґанізує в містї Пряшів тыжднёвый фестівал ФЕМФЕСТ заміряный якраз на розвой общого усвідомлїня/інформованости жытелїв нашого міста о темі насилства в паровых одношінях. Насилство на женах є єднов із найчастїшых форм порушованя людьскых прав жен на світї і Словакія нє є в тім контекстї ниякым вынятком. Є то важный сполоченьскый проблем, і зато є задачов сполочности перевзяти повну одповідность за рїшіня сітуації жен і дїтей, котры зажывають насилство.