Expertná skupina

MyMamy poskytuje podporu ženám zažívajúcim násilie v párových vzťahoch a ich deťom formou poradenstva a ubytovania.

Expertná skupina

Expertná skupina

Stretnutia odborníkov z inštitúcií, ktoré riešia útoky a násilné činy na ženách a ich deťoch, definovanie problémov pri implementácii zákonov, prepojenosť inštitúcií, kompetencie, financovanie služieb, vzdelávanie personálu a pod. Pozvánka na stretnutie expertnej...

Zobraziť viac

Na čo slúžia expertné skupiny?

V rámci projektu sa uskutočňuje 10 pracovných stretnutí prizvaných zástupkýň/cov jednotlivých inštitúcií z Prešovského kraja, ktorých cieľom je otvoriť diskusiu o potrebe a dôležitosti multiinštitucionálnej spolupráce, vytvoriť priestor na výmenu praktických...

Zobraziť viac