Stretnutie Pracovnej expertnej skupiny, 30.11.2012

03.01.2013 | Expertná skupina

Dňa 30.11.2012 sa pri príležitosti blížiaceho sa konca roka, 12-tého výročia našej organizácie a prebiehajúcej kampane 16 dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách uskutočnilo v neformálnom prostredí kaviarne novozriadeného Lanového centra posledné tohtoročné stretnutie Pracovnej expertnej skupiny k téme násilia v párových vzťahoch.

Program stretnutia Pracovnej expertnej skupiny bol nasledovný:

15.00-15.10 hod. : Informácia o podujatiach kampane 16 dní aktivizmu…
15.10-15.30 hod. : Aktuálne informácie o prebiehajúcom grantovom programe NFM, možnosti spolupráce
15.30-16.00 hod. : Návrh plánu činnosti Expertnej skupiny na rok 2013

Po 16.00 hod. sa uskutočnilo stretnutie s členkami, spolupracovníčkami/spolupracovníkmi a sympatizantkami/sympatizantmi ZZŽ MyMamy pri príležitosti 12-tého výročia založenia organizácie.