Na čo slúžia expertné skupiny?

16.01.2013 | Expertná skupina

V rámci projektu sa uskutočňuje 10 pracovných stretnutí prizvaných zástupkýň/cov jednotlivých inštitúcií z Prešovského kraja, ktorých cieľom je otvoriť diskusiu o potrebe a dôležitosti multiinštitucionálnej spolupráce, vytvoriť priestor na výmenu praktických skúseností, ako aj spoločne hľadať možnosti multiinštitucionálnej spolupráce. Jedným z očakávaných výstupov pracovných stretnutí je vytvorenie Pracovnej skupiny na prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách v Prešovskom kraji, ako aj zadefinovanie základných podmienok potrebných pre multiinštitucionálnu spoluprácu. Príklady dobrej praxe a skúsenosti z mnohých európskych krajín v posledných rokoch ukazujú, že multiinštitucionálna spolupráca je veľmi účinným a efektívnym nástrojom v boji proti násiliu páchanému na ženách v párových vzťahoch a ich detí. Každá zo zúčastnených inštitúcií môže prispieť k väčšej ochrane žien a detí pred násilím a eliminácii vrážd žien a detí v dôsledku NPNŽ. Veríme, že žiadna inštitúcia neuspeje v boji proti NPNŽ sama.