Pozvánka na stretnutie expertnej skupiny – júl 2011

16.01.2013 | Expertná skupina

Pozývame Vás na stretnutie pracovnej expertnej skupiny, ktoré sa bude konať dňa 07.07.2011 /štvrtok/ v čase od 11.30 hod. do 15.30 hod.

Miesto stretnutia:
Úrad Prešovského samosprávneho kraja
Námestie mieru 2
080 01 Prešov
zasadačka Odboru Regionálneho rozvoja na 4.poschodí

Návrh programu:
11.30-12.00 hod. : Úvod
12.00-13.00 hod. : Model spolupráce v Standforshire, UK; diskusia
13.45-15.00 hod. : Vízia modelu spolupráce inštitúcií v Prešovskom kraji; diskusia
15.00-15.30 hod. : Organizačné otázky – návrh termínov ďalších stretnutí, podnety, návrhy, záverečná reflexia