Založenie expertnej skupiny

16.01.2013 | Expertná skupina

15.marca 2011 na VÚC Prešov, v rámci projektu Pandora sme založili expertnú skupinu pre prevenciu a boj s násilím páchaným na ženách a deťoch v párových vzťahoch.