Expertná skupina

16.01.2013 | Expertná skupina, Pandorina skrinka, Projekty

Stretnutia odborníkov z inštitúcií, ktoré riešia útoky a násilné činy na ženách a ich deťoch, definovanie problémov pri implementácii zákonov, prepojenosť inštitúcií, kompetencie, financovanie služieb, vzdelávanie personálu a pod.

Pozvánka na stretnutie expertnej skupiny – júl 2011

Pozývame Vás na stretnutie pracovnej expertnej skupiny, ktoré sa bude konať dňa 07.07.2011 /štvrtok/ v čase od 11.30 hod. do 15.30 hod.

Miesto stretnutia:
Úrad Prešovského samosprávneho kraja
Námestie mieru 2
080 01 Prešov
zasadačka Odboru Regionálneho rozvoja na 4.poschodí

Návrh programu:
11.30-12.00 hod. : Úvod
12.00-13.00 hod. : Model spolupráce v Standforshire, UK; diskusia
13.45-15.00 hod. : Vízia modelu spolupráce inštitúcií v Prešovskom kraji; diskusia
15.00-15.30 hod. : Organizačné otázky – návrh termínov ďalších stretnutí, podnety, návrhy, záverečná reflexia

Na čo slúžia expertné skupiny?

V rámci projektu sa uskutočňuje 10 pracovných stretnutí prizvaných zástupkýň/cov jednotlivých inštitúcií z Prešovského kraja, ktorých cieľom je otvoriť diskusiu o potrebe a dôležitosti multiinštitucionálnej spolupráce, vytvoriť priestor na výmenu praktických skúseností, ako aj spoločne hľadať možnosti multiinštitucionálnej spolupráce. Jedným z očakávaných výstupov pracovných stretnutí je vytvorenie Pracovnej skupiny na prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách v Prešovskom kraji, ako aj zadefinovanie základných podmienok potrebných pre multiinštitucionálnu spoluprácu. Príklady dobrej praxe a skúsenosti z mnohých európskych krajín v posledných rokoch ukazujú, že multiinštitucionálna spolupráca je veľmi účinným a efektívnym nástrojom v boji proti násiliu páchanému na ženách v párových vzťahoch a ich detí. Každá zo zúčastnených inštitúcií môže prispieť k väčšej ochrane žien a detí pred násilím a eliminácii vrážd žien a detí v dôsledku NPNŽ. Veríme, že žiadna inštitúcia neuspeje v boji proti NPNŽ sama.

Členské organizácie Expertnej skupiny na prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách v Prešovskom kraji

– OZ MyMamy Prešov
– Okresná prokuratúra
– Prešovský samosprávny kraj
– Mestský úrad Prešov
– OR PZ Prešov
– Krajská prokuratúra
– KR PZ Prešov, oddelenie prevencie
– ÚPSVaR – sociálny odbor