Projekty

MyMamy poskytuje podporu ženám zažívajúcim násilie v párových vzťahoch a ich deťom formou poradenstva a ubytovania.

Projekty

Združenie MyMamy v roku 2022 rozšíri svoju osvetu o rodovej rovnosti cez festival, podujatia či vzdelávacie aktivity, ktoré sú súčasťou projektu Rôzne cesty k rovnosti.

V máji tohto roku sa uskutoční festival FemFest, koncom školského roka budú pod taktovkou MyMamy prebiehať vzdelávacie aktivity na školách k problematike rodu a rovnosti medzi mužmi a ženami, na prelome novembra a decembra sa uskutočnia podujatia v Prešove k...

Zobraziť viac

Výzva na predkladanie ponúk

Občianske združenie MyMamy, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 8 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov...

Zobraziť viac

Materiály na stiahnutie

1. Nie si sama SVK (cover) Stiahnuť 1. Nie si sama ROM (cover) Stiahnuť 1. Nie si sama RUSIN (cover) Stiahnuť 2. Nie si sama SVK (cover) Stiahnuť 2. Nie si sama ROM (cover) Stiahnuť 2. Nie si sama RUSIN (cover) Stiahnuť 1. Nie si sama manuál SVK Stiahnuť 1. Nie si...

Zobraziť viac

Výzva na predkladanie ponúk

Občianske združenie MyMamy, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 8 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnomobstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov...

Zobraziť viac

Výzva na predkladanie ponúk

Občianske združenie MyMamy, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 8 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnomobstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov...

Zobraziť viac