Projekty

MyMamy poskytuje podporu ženám zažívajúcim násilie v párových vzťahoch a ich deťom formou poradenstva a ubytovania.

Projekty

Podporná skupina 16. 6. 2016

Podporná skupina na tému „Môj život v minulosti a v súčasnosti“ Pozvanie na podpornú skupinu tentokrát prijali aj klientky, ktoré sa u nás už dlhšie neukázali. V súčasnosti sa...

Zobraziť viac

Info o projekte

V Prešovskom regióne je postavenie žien skomplikované zlou sociálno-ekonomickou situáciou a prevažne rurálnym typom spoločenstiev vyznávajúcich tradičné hodnoty v oblasti mužsko-ženských...

Zobraziť viac

Info o projekte

Projekt je financovaný zo štátneho rozpočtu prostredníctvom dotácie z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny na podporu rodovej rovnosti vo výške viac ako 10 800 eur. Hlavným zámerom projektu je podpora rodovej rovnosti a eliminácia rodových stereotypov...

Zobraziť viac

Podporná skupina 12. 5. 2016

Podporná skupina na tému: „Rozvod a veci s ním spojené“ Počas podpornej skupiny sa klientky rozprávali o praktických otázkach, týkajúcich sa rozvodu. Preberali prežité súdne...

Zobraziť viac

Žiť bez strachu

Projekt Žiť bez strachu je partnerským projektom Centra sociálnych služieb ANIMA v Liptovskom Mikuláši a občianskeho združenia MyMamy, v ktorom fungujeme ako partnerská organizácia. Projekt je financovaný z Nórskeho finančného mechanizmu a príspevku štátneho rozpočtu...

Zobraziť viac

Podporná skupina 14. 4. 2016

Podporná skupina na tému „Blízki ľudia v mojom okolí – podporná sieť“ Podporná skupina bola zameraná na prežívanie blízkych vzťahov. Klientky sa rozprávali o tom, čo je pre ne pri...

Zobraziť viac

Dodatok č. 1 k Projektovej zmluve na realizáciu projektu v rámci programu Domáce a rodovo podmienené násilie spolufinancovaného z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu SR

Zverejňujeme Dodatok č. 1 k Projektovej zmluve na realizáciu projektu v rámci programu Domáce a rodovo podmienené násilie spolufinancovaného z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu SR. Dodatok v prílohe:http://www.crz.gov.sk/index.php?...

Zobraziť viac