Projekty

MyMamy poskytuje podporu ženám zažívajúcim násilie v párových vzťahoch a ich deťom formou poradenstva a ubytovania.

Projekty

Ženy ženám

Projekt Ženy ženám je partnerským projektom občianskeho združenia MyMamy a Únie materských centier.  Financovaný je z grantu Nórskeho kráľovstva prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu, spolufinancovaný je zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky....

Zobraziť viac

Ženy ženám

Projekt Ženy ženám je partnerským projektom občianskeho združenia MyMamy a Únie materských centier.  Financovaný je z grantu Nórskeho kráľovstva prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu,...

Zobraziť viac

Podporná skupina, 11.02.2016

Téma: , , Moja momentálna životná situácia – aktuálne starosti, ale aj radosti“ Podporná skupina bola zameraná na aktuálnu životnú situáciu klientiek, na problémy, ktoré...

Zobraziť viac

Zverejnenie výzvy na predkladanie ponúk na „Zabezpečenie procesov verejného obstarávania vrátane konzultačnej a poradenskej činnosti pre projekt „Slovensko bez násilia páchaného na ženách“

Zabezpečenie procesov verejného obstarávania vrátane konzultačnej a poradenskej činnosti pre projekt „Slovensko bez násilia páchaného na ženách“.Dokument v prílohe. vyzva__na_predkladanie_ponuk_mymamy_-_kopiaStiahnuť

Zobraziť viac