Projekty

MyMamy poskytuje podporu ženám zažívajúcim násilie v párových vzťahoch a ich deťom formou poradenstva a ubytovania.

Projekty

Oznam o začatí projektu

Dňa 01.08.2014 zahájilo Záujmové združenie žien MYMAMY realizáciu projektu „Bezpečný ženský dom MyMamy (BŽD MyMamy)“ podporeného z prostriedkov Nórskeho finančného mechanizmu a...

Zobraziť viac

Je možné, aby manipulácia jedného človeka zabránila zlepšeniu života mnohých? …. Bezpečný ženský dom v Prešove

Stanovisko OZ MyMamy k prebiehajúcej snahe zmariť rekonštrukciu bývalej MŠ na Šidlovci na Bezpečný ženský dom v Prešove V našom meste je to už raz tak: len čo chce niekto niečo robiť pre menej šťastnú cieľovú skupinu, zdvihne sa obrovská vlna nevôle tých šťastnejších,...

Zobraziť viac

Keď je domov miestom hrôzy

Dušana Karlovská, nazory.pravda.sk Existencia dostatočného počtu bezpečných miest je mimoriadne dôležitou súčasťou ochrany žien a detí pred násilím. Čas, keď sa žena rozhodne opustiť partnera alebo manžela,...

Zobraziť viac

Inzercia o ukončení projektu

Informácie o ukončení projektu, Prešovský Večerník, 20.12.2013 na strane 16 Informácie o ukončení projektu uverejnené v Prešovskom Večerníku dňa 20.12.2013 na strane 16. Dokument v prílohe...

Zobraziť viac