Projekty

MyMamy poskytuje podporu ženám zažívajúcim násilie v párových vzťahoch a ich deťom formou poradenstva a ubytovania.

Projekty

Zborník k diseminácii výstupov projektu „Rozvoj integrovanej pomoci a podporných služieb pre obete domáceho násilia“

Zborník k diseminácii výstupov projektu „Rozvoj integrovanej pomoci a podporných služieb pre obete domáceho násilia“ZZŽ MyMamy, 2009 – 2010 publikácia v prílohe Zborník k diseminácii výstupov projektu „Rozvoj integrovanej pomoci a podporných služieb pre obete domáceho...

Zobraziť viac

FemFest

OZ MyMamy ako organizácia, ktorá poskytuje podporu a pomoc ženám zažívajúcim násilie v párových vzťahoch, tiež usilujúca sa o presadenie systémových zmien, aby si ženy mohli uplatňovať svoje ľudské práva, usporiadalo v meste Prešov v dňoch 10. až 16. júna 2011...

Zobraziť viac

Vzdelávanie expertov a expertiek

Kurz bol navrhnutý ako prirodzené pokračovanie súvisiacich aktivít A3.1 a A3.4. Do kurzu boli zaradení zástupcovia inštitúcií PZ SR - obvodné pracoviská, vyšetrovatelia, MsÚ Prešov - odbor sociálnych vecí, Úrad PSK- odbor sociálnych služieb, ÚPSVaR Prešov - odbor...

Zobraziť viac