Nové sociálne služby v oblasti násilia a týrania

MyMamy poskytuje podporu ženám zažívajúcim násilie v párových vzťahoch a ich deťom formou poradenstva a ubytovania.

Nové sociálne služby v oblasti násilia a týrania