Dohoda k zmluvnému vzťahu založenému Zmluvou o poskytnutí NFP (projekt Nové sociálne služby v oblasti násilia a týrania)

07.05.2013 | Nové sociálne služby v oblasti násilia a týrania, Projekty, Zmluvy

Dohoda k zmluvnému vzťahu založenému Zmluvou o poskytnutí nenavratného finančného príspevku č. 008/2013-IZ-5.0/V.

Dokument v prílohe