Inzercia k ukončeniu projektu Nové sociálne služby v oblasti násilia a týrania

27.01.2015 | Nové sociálne služby v oblasti násilia a týrania, Projekty

Informácie o ukončení projektu uverejnené v Prešovskom Večerníku dňa 26.01.2015 na strane 6.

Informácie o ukončení projektu uverejnené v Prešovskom Večerníku dňa 26.01.2015 na strane 6.

Dokument v prílohe.