Výsledok Mestského zastupiteľstva

27.01.2015 | Projekty

26.01.2015

Včera sa konalo Mestské zastupiteľstvo, v rámci ktorého sme obhajovali platnosť doterajších rozhodnutí poslancov MsZ a nájomnej zmluvy uzatvorenej s mestom Prešov za účelom rekonštrukcie zdevastovaného a nevyužívaného objektu na Šidlovci na Bezpečný ženský dom. Mestské zastupiteľstvo vyhovelo petícií obyvateľov mesta Prešov za rekonštrukciu objektu na BŽD. Pozrite si záznam zo zasadnutia, náš bod v čase od 8:51:56 … https://www.youtube.com/watch?v=ZAmJT16pv8g&feature=youtu.be