Zoznam ďalších publikácií ZZŽ MyMamy

11.02.2013 | Naše publikácie, Projekty, Rozvoj integrovanej pomoci pre obete domáceho násilia

SAMA SEBE ŠÉFKOU: Prvé kroky pred začiatkom podnikania

ZZŽ MyMamy, 2013
publikácia v prílohe

Sieťovanie, prehľad spolupracujúcich organizácií so ZZŽ MyMamy

ZZŽ MyMamy, 2012

Vyhodnotenie aktivity 4.2 Zber údajov projektu Pandorina skrinka

ZZŽ MyMamy, 2011
obálka a publikácia v prílohe

Zborník k diseminácii výstupov projektu „Pandorina skrinka“

ZZŽ MyMamy, 2011
obálka a publikácia v prílohe

Ako nezažiť násilie vo vzťahu? – metodická príručka pre stredné školy k diskusii na nie príliš ľahkú tému 

ZZŽ MyMamy, zostavovateľka: Mgr. Apolónia Sejková, 2011

Zborník k diseminácii výstupov projektu „Rozvoj integrovanej pomoci a podporných služieb pre obete domáceho násilia“

ZZŽ MyMamy, 2009 – 2010