Rozvoj integrovanej pomoci pre obete domáceho násilia

MyMamy poskytuje podporu ženám zažívajúcim násilie v párových vzťahoch a ich deťom formou poradenstva a ubytovania.

Rozvoj integrovanej pomoci pre obete domáceho násilia

Zborník k diseminácii výstupov projektu „Rozvoj integrovanej pomoci a podporných služieb pre obete domáceho násilia“

Zborník k diseminácii výstupov projektu „Rozvoj integrovanej pomoci a podporných služieb pre obete domáceho násilia“ZZŽ MyMamy, 2009 – 2010 publikácia v prílohe Zborník k diseminácii výstupov projektu „Rozvoj integrovanej pomoci a podporných služieb pre obete domáceho...

Zobraziť viac