Vážené panie starostky, páni starostovia,V rámci realizácie projektu Rozvoj integrovanej pomoci a podporných služieb pre obete domáceho násilia podporeného z Nórskeho finančného mechanizmu a rozpočtu SR v rámci blokového grantu Nadácie SOCIA si Vám dovoľujeme ponúknuť spoluprácu pri realizácii stretnutí s vidieckymi ženami okresov Prešov a Sabinov, ktorých témou bude domáce násilie – jeho prejavy, dôsledky, možnosti riešenia a eliminácie a téma rodovej rovnosti a rodových stereotypov a ich vplyv na nerovnovážne partnerské vzťahy.Súčasťou diskusie bude premietanie dokumentárnych filmov zaoberajúcich sa násilím v partnerských vzťahoch To všechno z lásky a Jen se dívej, ktorých autorom je oceňovaný český dokumentarista Tomáš Kudrna a na účely stretnutí nám ich zapožičalo partnerské občianske združenie Žena v tiesni.Keďže v našej poradenskej práci zameranej na klientelu žien – obetí domáceho násilia si dennodenne uvedomujeme, že naše možnosti pomoci a najmä liečby post traumatického syndrómu, ako následku dlhodobého násilia v partnerskom vzťahu, sú veľmi obmedzené, veríme, že najlepšou cestou k eliminácii bolesti v párových vzťahoch je prevencia, ktorá úzko súvisí s akceptáciou a rovnocenným postavením oboch partnerov. Dúfame, že Vás naša ponuka zaujme a že prostredníctvom spolupráce pri organizovaní týchto stretnutí priopejete k zvýšeniu informovanosti a dostuponosti služieb pre túto cieľovú skupinu aj vo Vašej obci.V prípade záujmu nás prosím kontaktujte, tak aby sme dokázali vyjsť v ústrety Vašim aj našim časovým a priestorovým požiadavkám.Vopred vďaka za Vašu skorú odpoveď.S pozdravom,Mgr. Apolónia Sejková,štatutárna zástupkyňa OZ MyMamy Prešo