Zborník k diseminácii výstupov projektu „Rozvoj integrovanej pomoci a podporných služieb pre obete domáceho násilia“

11.02.2013 | Naše publikácie, Projekty, Rozvoj integrovanej pomoci pre obete domáceho násilia

Zborník k diseminácii výstupov projektu „Rozvoj integrovanej pomoci a podporných služieb pre obete domáceho násilia“
ZZŽ MyMamy, 2009 – 2010

publikácia v prílohe