Úplne od začiatku a samostatne

MyMamy poskytuje podporu ženám zažívajúcim násilie v párových vzťahoch a ich deťom formou poradenstva a ubytovania.

Úplne od začiatku a samostatne