Výstupy z ukazovateľov

14.12.2012 | Projekty, Úplne od začiatku a samostatne

Odchádzajúci/e z projektu – vysoko sme prekročili plánované ukazovateleDopad: zachovali sme obidve pracovné miesta aj po ukončení projektuinfo v príloh

vystupy