Informácie o spustení projektu

14.12.2012 | Aktuality, Projekty, Úplne od začiatku a samostatne

Úplne od začiatku a samostatne

Prijímateľ: Záujmové združenie žien MYMAMY
Plánované trvanie projektu od 01.09.2012 do 31.10.2013
Schválená výška NFP: 70 581,96 EUR


Opis projektu:

 

Aktivita 1. Zriadiť Podnikateľský inkubátor pre ženy – PIŽ – servis služieb pre začínajúce podnikateľky s rodinnými povinnosťami; poskytovanie bezplatného poradenstva a služieb počas prvých 6 mesiacov podnikania, mobilné poradenstvo v teréne 

Aktivita 2. Poskytovať poradenské a vzdelávacie služby:
a) pred začatím podnikania – Poradenstvo pri výbere podnikateľskej činnosti, prieskum trhu a spracovanie podnikateľského plánu vrátane marketingového
b) vzdelávanie v oblasti začatia podnikania- vedenie účtovníctva, písanie podnikateľského plánu, legislatíva – 3 kurzy 
c) advokácia a tútorstvo – zosúladenie rodiny a práce, nástup do zamestnania a kontakt so zamestnávateľom
d) Klubovňa – podporná skupina začínajúcich podnikateliek, výmena skúseností, nadviazanie podnikateľskej spolupráce, sieťovanie podnikateľských činností, 

Aktivita 3. Poskytovať služby v oblasti „rodinnej školy“ – zosúladenie rodinného a pracovného / podnikateľského života 
a) vzdelávanie.: budovanie rodiny, spolunažívanie v rodine, financovanie, zdroje a rodinný rozpočet, výchova a starostlivosť
b) rodinná poradňa


Miesto realizácie projektu: Prešov

Viac informácií: http://www.fsr.gov.sk/sk/podporene-projekty/uplne-od-zaciatku-a-samostatne