Účastníci projektu

13.12.2012 | Projekty, Rod = rovnosť

Za aktívny prístup a spoluprácu pri realizácii ankety a slohových prác na tému rodovej rovnosti a rodových stereotypov v rámci projektu „Rod rovná sa rovnosť“ ďakujeme pedagógom a študentom nasledujúcich prešovských stredných škôl:

Gymnázium Sv. Mikuláša, Duklianska 16, Prešov http://www.zsgmik.sk

Stredná Lesnícka Škola, Kollárova 10, Prešov http://www.slspo.edupage.sk

SOU spotrebných družstiev Jednota, Pod Kalváriou 36, Prešov http://www.sou-coop.sk

Pedagogická a sociálna akadémia, Kmeťovo stromoradie 5, Prešov http://www.pasapo.sk

Stredná priemyselná strojnícka škola, Duklianska 1, Prešov http://www.spspo.sk

SOŠ zdravotnícka, Sládkovičova 36, Prešov http://www.szs.edu.sk

Obchodná akadémia, Volgogradská 3, Prešov http://www.oa-po.sk

ĎAKUJEME a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Projektový tím, OZ MyMamy – Krízové centru