Rod = rovnosť

MyMamy poskytuje podporu ženám zažívajúcim násilie v párových vzťahoch a ich deťom formou poradenstva a ubytovania.

Rod = rovnosť

Účastníci projektu

Za aktívny prístup a spoluprácu pri realizácii ankety a slohových prác na tému rodovej rovnosti a rodových stereotypov v rámci projektu „Rod rovná sa rovnosť“ ďakujeme pedagógom a študentom nasledujúcich prešovských stredných škôl: Gymnázium Sv. Mikuláša, Duklianska...

Zobraziť viac