Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (projekt Úplne od začiatku a samostatne)

08.07.2013 | Projekty, Úplne od začiatku a samostatne, Zmluvy

Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku NFP č. 196/2012-IZ-4.0/V s kódom ITMS 27120330013 na crz.gov.sk

Dokument aj v prílohe