Projekty

MyMamy poskytuje podporu ženám zažívajúcim násilie v párových vzťahoch a ich deťom formou poradenstva a ubytovania.

Projekty

Inzercia o ukončení projektu

Informácie o ukončení projektu, Prešovský Večerník, 20.12.2013 na strane 16 Informácie o ukončení projektu uverejnené v Prešovskom Večerníku dňa 20.12.2013 na strane 16. Dokument v prílohe...

Zobraziť viac