Označenie miesta realizácie projektu

21.07.2014 | Národný projekt Prevencia a eliminácia násilia na ženách, Projekty

Fotodokumentácia označenia miesta realizácie projektu.