OZ MyMamy ako partner v národnom projekte

06.08.2014 | Národný projekt Prevencia a eliminácia násilia na ženách, Projekty

Článok v Prešovskom Večerníku z dňa 04.08.2014

Článok o participácií ZZŽ MyMamy v národnom projekte uverejnený v Prešovskom Večerníku v pondelok 04.08.2014.

Článok v prílohe, str. 5

Prešovský Večerník

Stiahnuť