Keď je domov miestom hrôzy

21.08.2014 | Projekty

Dušana Karlovská, nazory.pravda.sk

Existencia dostatočného počtu bezpečných miest je mimoriadne dôležitou súčasťou ochrany žien a detí pred násilím. Čas, keď sa žena rozhodne opustiť partnera alebo manžela, je veľmi rizikovým obdobím. Násilný partner/manžel nad ňou stráca kontrolu, násilie sa stupňuje. Práve v tomto období najčastejšie dochádza k vraždám žien i detí.

Na základe minimálnych štandardov Rady Európy by sme mali na Slovensku mať 542 miest v bezpečných ženských domoch. V súčasnosti ich je 31, teda až 511 miest chýba! Záujmové združenie žien MyMamy sa vďaka Nórskemu finančnému mechanizmu do budovania takého potrebného „azyláku“ pustilo. Aby sa mohli uchádzať o zdroje na rekonštrukciu priestorov a prevádzku domova, potrebovali nájomnú zmluvu na 20 rokov. Po dlhom hľadaní a rokovaniach sa im podarilo získať od mesta Prešov do dlhodobého prenájmu budovu bývalej materskej škôlky. Až 231 ľudí z miestnej lokality Šindľovec však podpísalo petíciu, ktorou žiadali mesto, aby zrušilo uznesenie o prenájme budovy pre „azylák“.

Po dvoch desaťročiach rokoch práce ženských mimovládnych organizácií sa dnes už zriedkavo stretávam s názorom, že násilie na ženách neexistuje. Nerozumiem teda, prečo existuje toľko prekážok pri realizácii krokov, ktoré vedú k ochrane obetí domáceho násilia. V poslednom období zaznieva v našej spoločnosti hlas o potrebe väčšej ochrany rodiny. O potrebe ochrany rodín, v ktorých sú životy žien a detí denne ohrozované násilím, sa však až tak nahlas nekričí. Presne ako v prípade združenia MyMamy. Namiesto podpory zo strany ľudí, sa ženy stretli s petíciou proti azylovému domu. Našťastie pre všetky Julky, Mariky a ich deti mestské zastupiteľstvo nezlyhalo a petícii nevyhovelo.

Čítajte celý článok tu