Národný projekt Prevencia a eliminácia násilia na ženách

MyMamy poskytuje podporu ženám zažívajúcim násilie v párových vzťahoch a ich deťom formou poradenstva a ubytovania.

Národný projekt Prevencia a eliminácia násilia na ženách

Odborné stretnutie za účelom monitorovania dosiahnutých čiastkových výsledkov, sieťovania aktivít projektu a výmeny dobrej praxe v Prešove

Dňa 16.07.2015 sa v Prešove v Inovačnom partnerskom centre konalo Odborné stretnutie za účelom monitorovania dosiahnutých čiastkových výsledkov, sieťovania aktivít projektu a výmeny dobrej praxe. Stretnutie organizačne zabezpečovala naša organizácia.

Zobraziť viac

Spustenie národnej krízovej linky pre ženy zažívajúce násilie a podpis memoranda o spolupráci s OS ZZS SR, tel. 0800 212 212

Inštitút pre výskum práce a rodiny dňa 28. 2. 2015 podpísalo Memorandum o spolupráci s Operačným strediskom záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky. Cieľom je aktuálna a dlhodobá spolupráca pri poskytovaní služieb na Národnej linke pre ženy zažívajúce...

Zobraziť viac