Odborné stretnutie za účelom monitorovania dosiahnutých čiastkových výsledkov, sieťovania aktivít projektu a výmeny dobrej praxe v Prešove

04.09.2015 | Národný projekt Prevencia a eliminácia násilia na ženách, Projekty

Dňa 16.07.2015 sa v Prešove v Inovačnom partnerskom centre konalo Odborné stretnutie za účelom monitorovania dosiahnutých čiastkových výsledkov, sieťovania aktivít projektu a výmeny dobrej praxe. Stretnutie organizačne zabezpečovala naša organizácia.