Prehľad zrealizovaných aktivít za obdobie 2.7.2014 – 31.5.2015

V prílohe zverejňujeme prehľad zrealizovaných aktivít našej organizácie za obdobie 02.07.2014 – 31.05.2015.