Spustenie národnej krízovej linky pre ženy zažívajúce násilie a podpis memoranda o spolupráci s OS ZZS SR, tel. 0800 212 212

24.05.2015 | Národný projekt Prevencia a eliminácia násilia na ženách, Projekty

Inštitút pre výskum práce a rodiny dňa 28. 2. 2015 podpísalo Memorandum o spolupráci s Operačným strediskom záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky. Cieľom je aktuálna a dlhodobá spolupráca pri poskytovaní služieb na Národnej linke pre ženy zažívajúce násilie, ktorú IVPR zriaďuje v rámci národného projektu „Prevencia a eliminácia násilia na ženách“.


Národná linka je v prevádzke od konca januára 2015.

telefónne číslo:0800 212 212

Čítajte viac