Zmluva o partnerstve (Národný projekt Prevencia a eliminácia násilia na ženách)

16.07.2014 | Národný projekt Prevencia a eliminácia násilia na ženách, Projekty, Zmluvy

Zmluva o partnerstve v rámci národného projektu Prevencia a eliminácia násilia na ženách k nahliadnutiu v prílohe.